producten

inspectie

Inspectie technieken:
-visuele technieken conform de NEN 3140 -2011 en NEN 1010
-inspectie door metingen  conform de NEN 3140 -2011 en NEN 1010
-veiligheidsmetingen voor apparaten conform de NEN 3140-2011 en arbowetgeving
-power quality metingen registratie metingen en rapportage
-db geluid metingen
-metingen voor verlichtingstechniek 
-camera inspectie
-infrarood metingen en rapportage
-signaal metingen voor data
-signaal metingen voor coaxiale verbindingen (televisie en radio)
-energie verbruik metingen 

Verzorgen van periodieke veiligheidskeuring:
-verzorgen van verplichte periodieke veiligheidskeuring conform de vereisten van de
ARBO-wetgeving en assurantie eisen , geheel verwerkt in duidelijke rapportage met mogelijke aanbevelingen voor verbeter punten en besparing adviezen
-informeer naar onze attractieve oplossingen voor u als opdrachtgever

Fouten opsporing :
-opsporen van verborgen gebreken of acute calamiteiten
-registerende duur metingen voor allerlei voorkomende grootheden

Kalibratie van toe te passen meetapparatuur:
onze meetapparatuur wordt jaarlijks door derden gecontroleerd op een juiste werking. deze kalibratie frequentie valt mede onder onze kwalificatie als gecertificeerd installateur en wordt verzorgt door ruim gekwalificeerde inspectie medewerkers

Verzorgen van opleidingen aan derden:
-instructie cursus voor Voldoende Onderricht Persoon voor technische ondersteunend personeel (huismeesters en technische dienst)
-trainingen voor verlichtingskunde en de invloed hiervan op de mens en omgeving
Advisering
Elektrotechniek
Verlichtingstechniek
Beveiliging
Communicatie
Inspectie
Energietechniek
Duurzaam