producten

energietechniek

Advisering
ENERGIETECHNIEK:
Hieronder vallen alle mogelijke voorkomende installaties waar energie opgewekt, getransporteerd en geconsumeerd worden.

Er zijn nogal wat invloeden van buitenaf , welke een ongestoord en veilig transport en gebruik hiervan in gevaar brengen.
specialismen welke wij hiervoor in huis hebben:

POWER QUALITY: 
De kwaliteit van ons energienet wordt negatief be´nvloed door hogere harmonisch, interferentie, verkeerde of defecte apparatuur, slechte verbindingen. 
gevolgen : apparatuur welke op onverklaarbare wijze defect gaat of ontspoort
                data netwerken welke delen informatie missen
                flikkerende lampen, trillingen
                de bedrijfszekerheid van installatie neemt sterk af
                componenten raken oververhit en gaan defect of veroorzaken brand

EIGEN OPWEKKING:
-noodstroomapparatuur 
-zonnepanelen
-windenergie

INFRASTRUCTUUR:
-de transportwegen die benodigd zijn om uw energievraag te transporteren

ONDERHOUD:
-uiteraard behoeven deze voorzieningen onderhoud, service en periodieke inspecties, waarin wij voorzien.Elektrotechniek
Verlichtingstechniek
Beveiliging
Communicatie
Inspectie
Energietechniek
Duurzaam